Remplaat

Een remplaat is ook wel bekend als vlamplaat of keerplaat. Door de remplaat worden de rookgassen 'afgeremd' zodat de rookgassen niet rechtstreeks of te gemakkelijk de schoorsteen in gaan hetgeen ten koste van de warmte en het rendement van de kachel zou gaan. Door de toepassing van een remplaat blijft de warmte langer in de kachel. Om het rendement van een kachel steeds hoger te krijgen ontwikkelen fabrikanten een steeds betere verbrandingstechniek waarbij de remplaat (of zelfs remplaten) een belangrijke rol speelt. Een remplaat wordt ook gebruikt om stuwing te krijgen waardoor na de primaire verbranding de onverbrande gassen nog secundair naverbrand worden. Zo wordt de brandstof zo volledig mogelijk verbrand en behaalt de kachel een milieuneutrale werking. Een remplaat wordt gemaakt van verschillende materialen zoals gietijzer, vermiculiet, vuurvaste steen of beton, chamotte of corten staal. Een remplaat is onderhevig aan slijtage en kan op den duur vervormen of kapot gaan. Daarom is het belangrijk om de remplaat tijdig te vervangen. In sommige gevallen is het nodig om één van de (soms meerdere) remplaten te verwijderen omdat de trekopbouw in een rookkanaal onvoldoende kan zijn. Als de trekopbouw onvoldoende is, komt er rook in de kamer en is de verbranding ook onvolledig hetgeen slecht voor het rendement en het milieu is. Soms kan het dan een pragmatische oplossing zijn om één remplaat te verwijderen. Proefondervindelijk is dan vast te stellen of dit tot het gewenste resultaat leidt. Trek is geen exacte wetenschap en de kachels worden getest in laboratoria, terwijl de combinatie kachel-rookkanaal in de praktijk bepaalt hoe het geheel functioneert. Bij het schoorsteenvegen is het noodzakelijk om de remplaat te verwijderen. Bij het vegen van onderaf is het nodig omdat de schoorsteen anders niet toegankelijk is, bij het vegen van bovenaf is het nodig omdat het roet anders bovenop de remplaat komt te liggen. Dus de remplaat moet altijd verwijderd worden. Voor meer informatie over de remplaat kunt u terecht bij uw haardenspeciaalzaak.

Remplaat
Remplaat