Vonkenvanger

Bij een woning met een rieten dak, moet het uiteinde van een rookkanaal c.q. schoorsteenkanaal altijd voorzien worden van vonkengaas of een zogenaamde vonkenvanger. Een vonkenvanger is een stuk vonkengaas dat na de uitmonding van de schoorsteen wordt geplaatst. Een vonkenvanger wordt gemaakt van RVS en roest dus niet. Het is belangrijk dat de vonkenvanger een zodanige doorlaat heeft dat de trek niet nadelig beïnvloed wordt. Door verzekeringen zijn richtlijnen opgesteld die aangeven waaraan een vonkenvanger moet voldoen. De vonkenvanger is van roestvrij staal van minimaal 1 mm dikte. De aanbevolen maaswijdte van het gaas in de vonkenvanger ligt tussen minimaal 8 tot maximaal 12,5 mm. De totale oppervlakte van deze gaatjes is minstens 3 keer de oppervlakte van het gat van het rookkanaal. De bevestiging van de vonkenvanger of het vonkengaas moet voldoende stevig zijn. Voor onderdelen van het rookkanaal waaronder vonkengaas of een vonkenvanger kunt u terecht bij uw haardenspeciaalzaak.

Vonkenvanger
Vonkenvanger