Geothermische energie

Geothermische energie oftewel aardwarmte is een vorm van duurzame energie. Aardwarmte of geothermische energie is energie die kan ontstaan door het temperatuurverschil tussen het aardoppervlak en diep in de aarde gelegen warmtereservoirs. Deze geothermische energie kan ingezet worden voor de winning van energie. Geothermische energie op zich is vrijwel kosteloos. Het wordt echter nog niet zoveel toegepast omdat de investeringskosten en onderhoudskosten van de benodigde installatie dusdanig groot zijn dat het meestal niet economisch rendabel is. De bewustwording van het CO?-probleem en de uitputting van de fossiele brandstoffen binnen afzienbare tijd, hebben geleid tot een sterkere ontwikkeling van aardwarmtetechnologie.

Geothermische energie
Geothermische energie