Aardwarmte

Aardwarmte is een vorm van duurzame energie. Aardwarmte of geothermische energie is energie die kan ontstaan door het temperatuurverschil tussen het aardoppervlak en diep in de aarde gelegen warmtereservoirs. Deze aardwarmte kan ingezet worden voor de winning van energie. Aardwarmte op zich is vrijwel kosteloos. Aardwarmte wordt echter nog niet zoveel toegepast omdat de investeringskosten en onderhoudskosten van de benodigde installatie dusdanig groot zijn dat het meestal niet economisch rendabel is. De bewustwording van het CO?-probleem en de uitputting van de fossiele brandstoffen binnen afzienbare tijd, hebben geleid tot een sterkere ontwikkeling van aardwarmtetechnologie.

Aardwarmte
Aardwarmte