Keerplaat

Een keerplaat is ook wel bekend als remplaat of vlamplaat. Door de keerplaat worden de rookgassen 'afgeremd' zodat de rookgassen niet rechtstreeks of te gemakkelijk de schoorsteen in gaan hetgeen ten koste van de warmte en het rendement van de kachel zou gaan. Door de toepassing van een keerplaat blijft de warmte langer in de kachel. Om het rendement van een kachel steeds hoger te krijgen ontwikkelen fabrikanten een steeds betere verbrandingstechniek waarbij de keerplaat (of zelfs keerplaten) een belangrijke rol speelt. Een keerplaat wordt ook gebruikt om stuwing te krijgen waardoor na de primaire verbranding de onverbrande gassen nog secundair naverbrand worden. Zo wordt de brandstof zo volledig mogelijk verbrand en behaalt de kachel een milieuneutrale werking. Een keerplaat wordt gemaakt van verschillende materialen zoals gietijzer, vermiculiet, vuurvaste steen of beton, chamotte of corten staal. Een keerplaat is onderhevig aan slijtage en kan op den duur vervormen of kapot gaan. Daarom is het belangrijk om de keerplaat tijdig te vervangen. In sommige gevallen is het nodig om één van de (soms meerdere) keerplaten te verwijderen omdat de trekopbouw in een rookkanaal onvoldoende kan zijn. Als de trekopbouw onvoldoende is, komt er rook in de kamer en is de verbranding ook onvolledig hetgeen slecht voor het rendement en het milieu is. Soms kan het dan een pragmatische oplossing zijn om één keerplaat te verwijderen. Proefondervindelijk is dan vast te stellen of dit tot het gewenste resultaat leidt. Trek is geen exacte wetenschap en de kachels worden getest in laboratoria, terwijl de combinatie kachel-rookkanaal in de praktijk bepaalt hoe het geheel functioneert. Bij het schoorsteenvegen is het noodzakelijk om de keerplaat te verwijderen. Bij het vegen van onderaf is het nodig omdat de schoorsteen anders niet toegankelijk is, bij het vegen van bovenaf is het nodig omdat het roet anders bovenop de remplaat komt te liggen. Dus de keerplaat moet altijd verwijderd worden. Voor meer informatie over de keerplaat kunt u terecht bij uw haardenspeciaalzaak.

Keerplaat
Keerplaat