Rendement

Het rendement van een kachel is de energieprestatie van de kachel, oftewel de energie die wordt teruggegeven in verhouding tot de verbruikte energie. Hoe hoger het rendement van een kachel, hoe efficiënter, zuiniger en schoner de verbranding. Rendement is ook een centraal begrip binnen de beleggingswereld: wat heeft het belegde vermogen nu opgebracht? In het geval van verwarming door kachels staat rendement voor de relatie tussen de brandstof die je in de kachel stopt (de investering) en de warmte die de kachel verspreidt (de opbrengst). Het rendement van kachels wordt tegenwoordig, onder druk van toenemende bezorgdheid voor het milieu en uit kostenoverwegingen, steeds verbeterd. Fabrikanten ontwikkelen steeds meer geavanceerde verbrandingstechnieken. Ter vergelijking; een open haard heeft een rendement van 10 tot 15 %, een hoogrendementshoutkachel (zie foto) heeft tegenwoordig wel een rendement rond de 90 %. Voor meer informatie over hoogrendementskachels kunt u natuurlijk terecht bij uw haardenspeciaalzaak.

Rendement
Rendement