Roet

Roet is een stof die ontstaat bij een onvolledige verbranding van koolstofhoudende brandstoffen. Dit kunnen vaste brandstoffen zijn zoals hout, pellets of steenkool, maar ook vloeibare brandstoffen. Bij aardgas is er maar weinig roetvorming. Roet is de verzamelnaam voor de koolstofhoudende vaste deeltjes die ontstaan door een onvolledige verbranding en blijven zweven in de verbrandingsgassen. Roetaanslag ontstaat wanneer deze deeltjes op de wanden van het rookkanaal worden afgezet. Er zijn verschillende soorten roet. Goed Roet is poederachtig. Verder is er fijne vlok, glansroet, nat roet, hard roet. De laatste drie soorten roet vormen een zeer brandbare laag die ook wel creosoot wordt genoemd. Bij een temperatuur van ongeveer 640 graden vliegt de creosootlaag spontaan in de brand. Dat heet ook wel schoorsteenbrand. Ook de vochtigheid van de brandstof heeft invloed op de hechting van roet aan het rookkanaal. Hout mag maximaal 20% als vochtigheidspercentage hebben. Dit kan uw haardenspeciaalzaak voor u meten met een vochtmeter. Als het hout te nat is, zal het soortelijk gewicht van de rookgassen te zwaar zijn met als gevolg dat de rookgassnelheid te laag is. Dit leidt weer tot veel roetafzetting. Als de rook die uit de schoorsteen komt wit of doorzichtig is, weet u zeker dat u goed stookt. Voor meer advies over het voorkomen van roet kunt u natuurlijk terecht bij uw haardenspeciaalzaak.

Roet
Roet