Vonkengaas

Bij een woning met een rieten dak, moet het uiteinde van een rookkanaal c.q. schoorsteenkanaal altijd voorzien worden van vonkengaas of een zogenaamde vonkenvanger. Een vonkenvanger is een stuk vonkengaas dat na de uitmonding van de schoorsteen wordt geplaatst. Vonkengaas wordt gemaakt van RVS en roest dus niet. Een vonkenvanger heeft een zodanige doorlaat dat de trek hierdoor niet nadelig beïnvloed wordt. De Stichting Nationaal Centrum voor Preventie, een instituut van de verzekeraars in Nederland, heeft richtlijnen opgesteld die aangeven waaraan een vonkenvanger of vonkengaas aan moet voldoen. De aanbevolen maaswijdte van het gaas in de vonkenvanger ligt tussen minimaal 8 tot maximaal 12,5 mm. De bevestiging van de vonkenvanger of het vonkengaas moet voldoende stevig zijn. Het RVS waar de vonkenvanger van gemaakt is heeft minimaal een diameter van 1 mm. De totale oppervlakte van de gaatjes is minstens 3 keer de oppervlakte van het gat van het rookkanaal. Voor onderdelen van het rookkanaal waaronder vonkengaas kunt u terecht bij uw haardenspeciaalzaak.

Vonkengaas
Vonkengaas