Trek

Voldoende 'trek' in een rookkanaal is noodzakelijk om de rook en rookgassen die bij verbranding vrijkomen goed af te voeren. De trek in een schoorsteenkanaal wordt bepaald door een combinatie van factoren zoals diameter, lengte, aantal bochten en de eigenschappen van de kachel of haard die erop wordt aangesloten, het formaat van de haardopening en nog veel meer. Ook omgevingsfactoren, zoals de aanwezigheid van hoge gebouwen of bomen, zijn van invloed op de trek. Er is kortom geen wetmatigheid. Het is wel mogelijk om een goede inschatting van de trek te maken. Uw haardenspeciaalzaak kan u hierbij helpen. Als er onvoldoende trek in een rookkanaal aanwezig is en er geen aanpassingen gedaan kunnen worden door omstandigheden kan de trek gegarandeerd worden door een rookgasventilator te plaatsen. Deze zuigt dan de rookgassen a.h.w. af. Op de foto ziet u een hellend dak en de meest ideale plek voor uitmonding van een rookkanaal bevindt zich in zone 1.

Trek
Trek