Milieuneutraal

Milieuneutraal betekent dat eventuele uitstoot of ander milieuvervuiling door dezelfde bron gecompenseerd wordt zodat er per saldo geen negatieve effecten zijn op het milieu. Zo wordt het stoken met brandhout in een houtkachel of houthaard met een hoog rendementals milieuneutraal beschouwd. Bomen (ten behoeve van brandhout) kunnen weer aangeplant worden en in een periode van 10 tot 15 jaar weer klaar voor houtkap zijn. Dit in tegenstelling tot fossiele brandstoffen die duizenden jaren nodig hebben om te ontstaan. Bomen absorberen tijdens hun groei kooldioxide oftewel CO² uit de atmosfeer. Als hout in een goede houtkachelverbrand wordt, wordt ongeveer dezelfde hoeveelheid CO² geproduceerd als tijdens het groeiproces is geabsorbeerd. Daarnaast is de hoeveelheid CO² die wordt uitgestoten tijdens de verbranding ongeveer dezelfde hoeveelheid die ook zou zijn vrijgekomen als het stuk hout in het bos op de grond was weggerot. Een voorwaarde is wel dat er herbebossing plaatsvindt. Dus zolang er sprake is van duurzaam bosbeheer, heeft de verbranding van hout geen negatieve gevolgen voor het milieu en is daarom milieuneutraal. Voor meer informatie over het verwarmen van uw woning op een milieuneutrale manier kunt u terecht bij uw haardenspeciaalzaak.

Milieuneutraal
Milieuneutraal