Mazout

Een ander woord voor mazout is stookolie. In Nederland is mazout (voor verwarmingsdoeleinden) grotendeels verdrongen door aardgas. Maar in België en Luxemburg wordt mazout nog volop gebruikt. In deze landen zijn dan ook nog volop mazoutkachels te koop (zie foto). Bij de verbranding van mazout komt koolstofdioxide (CO?) vrij, een broeikasgas dat verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. Leveranciers van mazout geven echter aan dat mazout globaal dezelfde milieueffecten heeft als aardgas. Dit komt wellicht omdat producenten de samenstelling van mazout verbeterd hebben om het zwavelgehalte te verlagen. Mazout kan zonder gevaar in grote hoeveelheden worden opgeslagen. Vanwege de onontvlambaarheid van het product is er geen kans op een ontploffing.

Mazout
Mazout