Geveldoorvoer

Bij gaskachels of gashaarden met een gesloten systeem kunt u eventueel rechtstreeks of op manhoogte met een geveldoorvoer door de muur. Een geveldoorvoer hoort bij een concentrisch rookkanaal. Een geveldoorvoer wordt ook wel muurdoorvoer genoemd. Een gaskachel of gashaard met een gesloten systeem haalt de benodigde zuurstof voor verbranding van buitenaf door de dubbelkanalige ofwel concentrische pijp die op de haard aangesloten is. De binnenste pijp voert de rookgassen van de gashaard af naar buiten, de buitenste pijp zorgt voor de aanvoer van zuurstof naar binnen. Voor meer informatie over de geveldoorvoer en ander onderdelen van het rookkanaal kunt u terecht bij uw haardenspeciaalzaak.

Geveldoorvoer
Geveldoorvoer