Windenergie

Windenergie is energie die vrijkomt door de bewegingsenergie van lucht (wind). Dit wordt dan omgezet in bijv. elektriciteit. Vroeger werd windenergie, m.b.v. van een windmolen direct aangewend om iets in beweging te zetten. Om bijvoorbeeld graan te malen, of water te pompen. Tegenwoordig wordt windenergie met behulp van windturbines omgezet in electrische energie. Windenergie is een vorm van duurzame energie, het raakt nooit op (hernieuwbaar) en is schoon. Daarom past windenergie in een duurzaam beleid in tegenstelling tot fossiele brandstoffen zoals olie, gas en steenkool. Om ook in de toekomst onze energiebehoefte veilig te stellen, is het van belang alternatieve technieken voor energieopwekking te ontwikkelen zoals windenergie. Windenergie is de schoonste vorm van energie v.w.b. het verminderen van de uitstoot van CO?. Deze broeikasgassen ontstaan vooral door verbranding van fossiele brandstoffen. We kunnen m.b.v. windenergie de komende jaren 100 tot 200 miljoen euro aan brandstofkosten besparen. Het rendement van windmolens neemt gelukkig de laatste jaren toe terwijl de kosten dalen. Windenergie is belangrijk om de Nederlandse doelen voor klimaat en duurzame energie te behalen. Nu staan er ongeveer tweeduizend windturbines op land die voorzien in een kleine 4% van de totale Nederlandse elektriciteitsbehoefte. Tegenstanders van windenergie spreken over horizonvervuiling. Bij het kiezen van een locatie voor windturbines moet er rekening gehouden worden met een groot aantal omgevingsfactoren. Voor meer informatie over andere vormen van duurzame energie zoals het stoken met een houtkachel of pelletkachel kunt u terecht bij uw haardenspeciaalzaak.

Windenergie
Windenergie