Biomassa

Het gebruik van biomassa als brandstof voor je kachel of haard en dus de verwarming van je woonruimte valt onder hernieuwbare energie. Voorbeelden van biomassa zijn plantaardig en dierlijk (rest)materiaal zoals onder andere suikerriet, mais, koolzaadolie, palmolie en dierlijke vetten, al dan niet geproduceerd ten behoeve van energieopwekking en/of biobrandstof. In Europese stukken wordt de volgende definitie voor biomassa gehanteerd: 'De biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en residuen van de landbouw (met inbegrip van plantaardige en dierlijke stoffen), de bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, alsmede de biologisch afbreekbare fractie van industrieel en huishoudelijk afval.' Biomassa valt niet per definitie onder de noemer duurzame energie omdat er wel degelijk negatieve consequenties kunnen zijn voor de toekomstige generaties (bijvoorbeeld ontbossing). Sinds kort is er veel belangstelling voor biomassa omdat de aandacht voor het milieu toeneemt, evenals het besef dat onze fossiele brandstoffen aan het opraken zijn. Het grote voordeel van het verbranden van biomassa is dat het een vrijwel CO?-neutraal proces is. Bij verbranding van biomassa komt CO? vrij, deze is echter recentelijk door de planten die worden verbrand aan de atmosfeer onttrokken. Dat is een groot verschil met de verbranding van fossiele brandstoffen, waarbij CO? vrijkomt die zo lang was opgeslagen dat ze in praktische zin geen deel meer uitmaakte van de CO?-kringloop op deze wereld. Bij de verbranding van fossiele brandstoffen kan stikstofdioxide vrijkomen. Er is discussie over de vraag of biomassa in onze toenemende energiebehoefte zou kunnen voorzien. Inmiddels is 90% van alle groene stroom die wordt opgewekt in Nederland afkomstig van biomassa. Er wordt wel gesproken over verschillende generaties biobrandstof. De eerste generatie biomassa is rechtstreeks uit gewas afgeleide biomassa zoals hout, suikerriet, mais, palmolie en koolzaadolie. De tweede generatie biomassa zoals geraffineerde biodiesel of alcohol wordt met een chemisch proces uit bijvoorbeeld frituurvet en dierlijk vet gehaald. De derde generatie biomassa wordt door speciaal geprepareerde organismen voortgebracht, zoals algen die voor meer dan 30% uit olie kunnen bestaan. Alhoewel algen volgens velen (een deel van) de oplossing kunnen zijn voor de wereldwijde vraag naar biomassa en energie, is er nog jaren onderzoek nodig om algen rendabel en duurzaam te kweken op grote schaal. Doorgaans worden algen als bron voor biobrandstof niet op de markt verwacht voor 2020. Voor meer informatie en advies over milieuvriendelijk stoken kunt u terecht bij uw haardenspeciaalzaak.

Biomassa
Biomassa