Biovergisting

Biovergisting, ook wel CO-vergisting genoemd, is het winnen van biogas uit een mengsel van mest en organische restproducten. Biovergisting kan 1,2 miljoen huishoudens van stroom voorzien. Vergisting is een natuurlijk afbraakproces. Door dit proces onder geconditioneerde omstandigheden te laten verlopen neemt de hoeveelheid vrijkomende biogas toe. Het biogas wordt met behulp van een warmtekrachtkoppelinginstallatie (WKK) omgezet in duurzame elektriciteit en duurzame warmte, waarmee fossiele energiebronnen verdrongen worden. Biovergisting zorgt dus voor productie van duurzame energie. Voordeel van de elektriciteitsproductie door CO-vergisting ten opzicht van andere duurzame energiebronnen is dat de capaciteit redelijk goed naar behoefte geregeld kan worden, onafhankelijkheid van weersomstandigheden (zoals zon en wind). Voor meer informatie over alternatieve brandstoffen kunt u terecht bij uw haardenspeciaalzaak.

Biovergisting
Biovergisting