Hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie is energie die gewonnen wordt uit onuitputtelijke bronnen. Vormen van hernieuwbare energie zijn bio-energie, geothermische energie (oftewel aardwarmte), zonne-energie, energie uit water en windenergie. Hernieuwbare energie wordt vaak gelijk gesteld met duurzame energie, maar er is een verschil. Om duurzaam te kunnen zijn, moet energie hernieuwbaar zijn. Duurzame energie is volledig in overeenstemming met de principes van duurzame ontwikkeling en is dus positief voor de economie, het milieu en de mens. Maar sommige hernieuwbare energie zal dus niet duurzaam zijn, bijvoorbeeld autobrandstof op basis van palmolie die afkomstig is van een plantage waarvoor een oerwoud is gekapt. Voor meer informatie en advies over de juiste warmtebronnen voor uw woning kunt u terecht bij uw haardenspeciaalzaak.

Hernieuwbare energie
Hernieuwbare energie