Nok

De nok van een huis is het hoogste punt van een huis. De nok is de snijlijn van twee dakvlakken van een hellend dak. Voor een goede afvoer van rookgassen is het nodig om het rookkanaal boven de nok van een woning uit te laten komen. Op deze manier is er voldoende trekopbouw in het schoorsteenkanaal. Soms is het door omstandigheden niet mogelijk om boven de nok uit te komen. In dat geval kan er een rookgasventilator in het rookkanaal geplaatst worden. Er zijn nog meer factoren die van invloed zijn op de trekopbouw in een rookkanaal. Dat is bijvoorbeeld de totale lengte van het rookkanaal, of het recht loopt of dat er bochten in zitten en wat voor een diameter het rookkanaal is. Bochten werken remmend op de trek. Als het rookkanaal niet boven de nok uitkomt, kunnen buren ook overlast ervaren van de rook. Indien het rookkanaal ver van de nok af uitmondt en er toch een aantal meters pijp bovendaks geïnstalleerd moeten worden, is het nodig om het rookkanaal te tuien. Voor advies over en installatie van een rookkanaal bent u bij uw haardenspeciaalzaak aan het goede adres.

Nok
Nok