Open systeem

Een gaskachel of gashaard met een open systeem haalt de benodigde zuurstof voor verbranding uit de woonruimte. De woonkamer dient dan ook goed geventileerd te kunnen worden. Bij slechte ventilatie ontstaat er bovendien een onderdruk in het vertrek. Deze onderdruk komt tot stand doordat zuurstof wordt weggezogen bij de verbranding. In oudere woningen is dit geen enkel probleem omdat deze minder goed geïsoleerd zijn (dus natuurlijke ventilatie) en er geen sprake is van mechanische ventilatie. Vroeger functioneerden alle gaskachels als een open systeem. In geval van een open systeem dient het rookkanaal de rookgassen van de gashaard te kunnen afvoeren tot boven de nok van de woning. Het tegenovergestelde van een open systeem gashaard is een gesloten systeem gashaard. Voor meer informatie over de keuze voor een gesloten of open systeem kunt u terecht bij uw haardenspeciaalzaak.

Open systeem
Open systeem