Kachel met of zonder aslade

We krijgen regelmatig de vraag wat nou beter is een kachel met een aslade of een kachel zonder aslade. Het stoken op een laagje as geeft doorgaans de beste verbranding. Er blijft dan bijna geen as over. Dat betekent dat het hout zo optimaal mogelijk verbrand wordt. Denk hierbij aan de merken Janus,  Beaufort, Jacobus, veel Jotuls). Dit zijn de betere merken qua verbranding en worden daarom ook juist vaak als hoofdverwarming gebruikt. Een aslade is voor sommige gebruikers echter comfortabeler in het gebruik. Het is wel belangrijk om nog op te merken dat u as nooit moet legen in de container of op moet zuigen met een stofzuiger. Zelfs als de kachel al een hele dag niet gebruikt is, kunnen er toch nog vuurdeeltjes in de aslaag smeulen zonder dat u het meteen ziet. Als er zuurstof bij komt zal uw stofzuiger in de brand vliegen. Een container kan gaan smelten en vlam vatten als er as in geleegd wordt wat nog onvoldoende afgekoeld is.