Zonne-energie

Zonne-energie is energie van de zon in de vorm van warmte en licht. Zonne-energie is net zoals windenergie en bio-massa een vorm van hernieuwbare & duurzame energie. Zonne-energie wordt door particulieren meestal opgewekt m.b.v. zonnepanelen of zonneboilers oftewel zonnecollectoren. Zonnepanelen worden tegenwoordig het meest toegepast. Zonnepanelen hebben fotovoltaïsche cellen (ook wel PV-cellen genoemd) die zonlicht direct omzetten in elektriciteit, zo wordt zonnestroom opgewekt. Zonneboilers oftewel zonnecollectoren gebruiken zonlicht om warmte mee te verkrijgen en dit valt onder de noemer thermische zonne-energie. Het grote probleem bij het praktisch gebruik van zonne-energie is dat de zonneconstante, de (maximale) hoeveelheid energie die per vierkante meter per tijdseenheid op het oppervlak valt, niet erg groot is. Daarom moet de energie over een vrij groot oppervlak 'geoogst' worden om economisch rendabel te worden. De aanschaf van zonnepanelen vergt een forse investering, om zonne-energie te stimuleren zijn er vaak subsidie-regelingen. Daarnaast is het bijv. ook mogelijk om in de winter je 'overcapaciteit' van de zomer te gebruiken, het zgn. salderen. Salderen (in het kader van energieleverantie) betekent dat door de energieleverancier de teruggeleverde energie wordt afgetrokken van het verbruik van de afnemer. Hierdoor ontvangt de afnemer dezelfde prijs (inclusief belastingen en transportkosten) voor de teruggeleverde energie als wat hij betaalt voor de energie die hij op een ander tijdstip van de energieleverancier afneemt. Dat maakt de terugverdientijd van de investering in zonne-energie een stuk korter. Op dit moment ligt deze rond de 10 jaar. Het is ook mogelijk om zonne-energie te combineren met bijv. een (cv-gekoppelde) pelletkachel. Voor meer informatie over zonne-energie in combinate met duurzame verwarming kunt u terecht bij uw haardenspeciaalzaak.

Zonne-energie
Zonne-energie