Wat is fijnstof?

Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling. Fijnstof is een verzamelnaam voor in de lucht zwevende deeltjes kleiner dan 10 micrometer. Fijnstof is één van de veroorzakers van smog. Fijnstof bestaat uit deeltjes van verschillende grootte, herkomst en chemische samenstelling. Fijnstof is bij inademing schadelijk voor de gezondheid. Fijnstof wordt onder andere veroorzaakt door verbranding van fossiele brandstoffen. Kachels en haarden dragen maar beperkt bij aan de totale hoeveelheid fijnstof in ons milieu. Van de totale hoeveelheid fijn stof in Nederland wordt ca. 3,7 % uitgestoten door houtkachels, waarbij het overgrote deel (ca. 90%) afkomstig is van kachels die ouder zijn dan 10 jaar. De huidige generatie houtkachels heeft, indien op de juiste wijze gestookt, een zeer lage fijn stof emissie die voldoet aan de meest strenge eisen die op dit gebied in sommige Europese landen bestaan. Uiteraard moet de uitstoot van fijnstof tot een minimum beperkt worden, daarom is het goed om hier op te letten bij de aanschaf van een kachel of haard. De laatste jaren hebben fabrikanten van haarden en kachels veel geinvesteerd om de verbrandingstechniek te optimaliseren. Doordat vrijkomende gassen in een aparte, tweede ruimte opnieuw tot verbranding worden gebracht, is het rendement van de haard groter en de fijnstofemissie lager (inmiddels is er zelfs sprake van niet alleen een secundaire verbranding, maar ook een tertiaire verbranding). Ook het aanbrengen van (keramische) filters in de verbrandingsruimte en 'nageschakelde technieken' (bijvoorbeeld het plaatsen van een filter in de schoorsteen), dragen hier aan bij. Moderne houtkachels hebben een 90% lagere fijnstofemissie dan in 1975 het geval was. Zelf kunt u door verstandig en milieubewust te stoken ook uw steentje bijdragen. Zo is het stoken van droog, onbehandeld brandhout een voorwaarde en kunt u de kachel of haard beter niet teveel temperen omdat dat zorgt voor een onvolledige verbranding. Uw haardenspeciaalzaak zal u graag van advies voorzien.

Fijnstof
Fijnstof