Broeikaseffect

Het broeikaseffect is het wereldwijde effect dat ontstaat als gevolg van de aanwezigheid van broeikasgassen in de atmosfeer. Het broeikaseffect is genoemd naar een broeikas waar een glazen of plastic overkapping de uitstraling van warmte tegenhoudt en zo de temperatuur in de broeikas laat oplopen. Wetenschappers houden de mens verantwoordelijk voor het versterken van het broeikaseffect, dat klimaatverandering veroorzaakt. Bepaalde gassen in de atmosfeer, zoals CO? (kooldioxide), waterdamp en CH4 (methaan) zorgen ervoor dat warmte van de zon wordt vastgehouden. Zonder dit broeikaseffect zou het op aarde gemiddeld slechts -18 graden Celsius zijn. Door het broeikaseffect is het gemiddeld 12 tot 15 graden Celsius. Vanaf de industriële revolutie is de concentratie van bepaalde broeikasgassen in de atmosfeer (vooral CO? en methaan) flink toegenomen, waardoor het gemiddeld wat warmer is geworden op aarde. Dat heeft zeer grote gevolgen voor het klimaat en daarmee voor al het leven op aarde. Onderzoekers denken dat het versterkte broeikaseffect komt door het gebruik van fossiele brandstoffen. Door het gebruik ervan sinds de industriële revolutie, 200 jaar geleden, zijn de concentraties CO? in de atmosfeer met dertig procent toegenomen. Vooral de laatste 100 jaar gebruiken we meer fossiele brandstoffen dan daarvoor. Dat komt doordat we sindsdien meer apparaten, machines en vervoermiddelen zijn gaan gebruiken, en die werken op olie, kolen of aardgas. Fossiele brandstoffen bevatten CO? die miljoenen jaren geleden door planten is vastgelegd. Het kooldioxide kwam destijds niet vrij na sterfte van de planten, omdat bijzondere omstandigheden leidden tot opslag (fossiliseren) van het materiaal. Het oude kooldioxide ligt dus opgeslagen buiten de CO?-cyclus die normaal gesproken op aarde plaatsvindt. Maar met het gebruik van fossiele brandstoffen belandt de fossiele CO? als extra hoeveelheid in de atmosfeer. Het broeikaseffect wordt ook versterkt doordat mensen veel bomen kappen waardoor de bossen verdwijnen. Bomen gebruiken tijdens hun groei CO? en slaan de koolstofverbindingen op in hun takken, bladeren en wortels. Dit komt weer in de lucht bij de kap of als de boom sterft en langzaam verrot. Voor meer informatie over milieuvriendelijk stoken kunt u terecht bij uw haardenspeciaalzaak.

Broeikaseffect
Broeikaseffect