Boiler

Een boiler is een toestel om water op te warmen, door elektriciteit of door de verbranding van aardgas, stookolie, pellets of brandhout. Het woord boiler is afkomstig uit het Engels (to boil=koken). Bij een houtkachel, pelletkachel of gaskachel die gekoppeld is aan de centrale verwarming (dan noemen we het vaak cv-haard) vormt een boiler vaak een belangrijk onderdeel van de gehele installatie. In tegenstelling tot een warmwatergeiser, waar het water alleen wordt opgewarmd als er vraag naar is (als je de warmwaterkraan opent), wordt bij een boiler een voorraad water in een thermisch geïsoleerd vat constant op temperatuur gehouden. Zodat je altijd direct de beschikking over warm water hebt. Voor meer informatie over boilers en cv-gekoppelde haarden kunt u terecht bij uw haardenspeciaalzaak.

Boiler
Boiler