Aardolie

Aardolie en aardgas zijn fossiele brandstoffen. De wereldvoorraad aardolie neemt elke dag af met 85 miljoen vaten. Vanwege de stijgende prijs van aardolie en om de naderende schaarste in aardolie op te vangen zal de aandacht voor alternatieve energiebronnen steeds verder toenemen. In verband met de toenemende zorg voor ons milieu zal er geinvesteerd worden in de ontwikkeling van zonne-energie, windenergie, geothermische energie (oftewel aardwarmte) en bio-energie. Deze alternatieve vormen van duurzame energie dragen niet of minder bij aan de koolstofdioxide-uitstoot, die ontstaat bij de verbranding van aardolieproducten. Ook kernenergie zal misschien weer meer gebruikt worden. Veel onderzoekers gaan ervan uit dat op de lange termijn kernfusie gecombineerd met deze alternatieve energiebronnen de rol van energieleverancier voor de wereldeconomie van fossiele brandstoffen zal kunnen overnemen. Hoe u kunt besparen op uw stookkosten kunt u informeren bij uw haardenspeciaalzaak.

Aardolie
Aardolie