Wat is de levensduur van een katalysator of houtrookfilter?

Een katalysator, ook wel houtrookfilter genoemd, zorgt voor de vermindering van fijnstofuitstoot en geur en is daarom een mooie manier om bij te dragen aan minder houtrookoverlast en een gezonder leefmilieu. Het is echter geen wondermiddel of oplossing voor slechte stookomstandigheden en dat is waar veel misverstanden over bestaan. Om goed en verantwoord te kunnen stoken moet je éérst en vooral goed gedroogd hout stoken, een rookkanaal hebben wat aan de eisen voldoet en voldoende trek heeft, goed onderhoud plegen en niet stoken met mistig weer. Ook is het belangrijk dat je een kachel hebt met een moderne verbrandingstechniek en de kachel niet teveel smoort zodat het verbrandingsproces optimaal kan verlopen. Als je aan deze voorwaarden (zie ook onze BOSS-IT checklist) voldoet dan is een katalysator of houtrookfilter de kers op de taart waar je buren en het milieu blij mee zullen zijn!

Rookgastemperatuur belangrijk bij houtrookfilter

Een houtrookfilter, zoals de ABCAT, werkt het beste als de rookgastemperatuur per stookcyclus minimaal 300 graden Celsius bereikt. Dan worden de onverbrande deeltjes namelijk ook goed naverbrand en brandt de katalysator zichzelf als het ware schoon. Tot slot is goed onderhoud van belang, dit werkt bij elke houtrookfilter of katalysator anders. Er zijn kachelfabrikanten die een katalysator in de kachel verwerkt hebben (waaronder houtkachels van bijv. Vermont Castings, Hergom en Barbas). Maar er zijn ook losse katalysatoren die later nog (retrofit) in het rookkanaal geplaatst kunnen worden zoals bijv. de ABCAT houtrookfilter. De externe houtrookfilter kan niet goed functioneren als de rookgastemperatuur niet hoog genoeg is. Om dit zeker te weten is het aan te raden om met een insteekthermometer de kerntemperatuur van de rookgassen in de pijp direct boven of achter de kachel te meten. Bij een kachel met oven is de afstand van verbrandingskamer tot de Abcat mogelijk te groot  en moet met de insteekthermometer eerst getest worden of de rookgassen wel de minimale temperatuur behalen. 

Levensduur katalysator

De levensduur van een katalysator of houtrookfilter is afhankelijk van stookgedrag, de infrastructuur, het soort en vochtigheidsgehalte van het brandhout en het onderhoud. We noemen een katalysator daarom ook een onderdeel wat aan slijtage onderhevig is. Als je stookt met nat hout en je smoort de kachel bijvoorbeeld teveel dan zal een katalysator veel minder lang mee gaan omdat hij niet goed kan functioneren aangezien de temperaturen te laag zijn.

Garantie houtrookfilter of katalysator 

Bij normaal gebruik zal de houtrookfilter duizenden uren en vele stookseizoenen mee gaan. Zoals met de meeste artikelen geldt er altijd fabrieksgarantie op het moment dat er sprake is van een fabricage- of constructiefout, dit is echter zeer zeldzaam omdat de producten goed gecontroleerd worden. Een constructiefout openbaart zich doorgaans vrijwel direct na ingebruikname en niet pas na een langere periode. Een ABCAT houtrookfilter zal bij goed gebruik heel erg lang mee gaan. Mocht dit niet lukken dan ligt de oorzaak van verminderde werking meestal aan het gebruik of infrastructuur en brandstof. Ook het onderhoud is van groot belang voor een lange levensduur en de levensduur van de katalysator kan daarom niet met een vaste termijn gegarandeerd worden.