Schoorsteenbrand

Jaarlijks zijn er in Nederland meer dan tweeduizend schoorsteenbranden. Meestal wordt een schoorsteenbrand veroorzaakt door een vervuild of verstopt rookkanaal. Bij een onvolledige verbranding of door het stoken met vochtig hout wordt een teerachtige, zeer brandbare laag in uw schoorsteenkanaal gevormd. Dit heet creosoot. Schoorsteenbrand ontstaat doordat de ophoping van creosoot in de schoorsteen ontbrandt en binnen in de schoorsteen en kachelpijp blijft branden. Een gloeiende kachelpijp en een bulderend geluid in de schoorsteen wijzen op een schoorsteenbrand. Bij een schoorsteenbrand kan een temperatuur bereikt worden van 1000 graden Celsius of meer. Hierbij kan het rookkanaal of de schoorsteen ernstig beschadigd worden. Voorkomen is dus beter dan genezen. Daarom is het belangrijk om goed droog hout te stoken (vochtigheidspercentage van 15% of lager) en de schoorsteen minimaal 1 keer per jaar te (laten) vegen. Bij schoorsteenbrand kunt u het beste het vuur doven met zand. Sluit bij schoorsteenbrand direct de luchttoevoeren en/of de schoorsteenklep als die aanwezig is. Bel 1-1-2. Ventileer direct na het doven van het vuur de ruimte (i.v.m. koolmonoxidevorming). Een schoorsteenbrand moet je niet blussen met water, er ontstaat dan namelijk enorme stoomvorming. Doordat dit zo snel gebeurt, kan het rookkanaal scheuren. Soms ontstaat zelfs een explosie. Voor informatie en advies kunt u terecht bij uw haardenspeciaalzaak.

Schoorsteenbrand
Schoorsteenbrand