Tarieven diensten

De tarieven voor onze dienstverlening zijn o.a. afhankelijk van regio en type kachel of sfeerhaard. Hieronder vindt u de tarieven voor 2023, deze zijn geldig tot en met 31-12-2023 tenzij er tussentijds een update komt.

Tarieven onderhoud en schoorsteenvegen

De tarieven voor het schoorsteenvegen zijn inclusief voorrijkosten en maximaal een half uur arbeid op locatie, voor pelletkachels en gashaarden is dit een uur. Indien er meer tijd nodig is wordt dit berekend conform het uurtarief voor arbeid in uw regio. De prijzen zijn exclusief eventueel benodigde materialen of onderdelen. Indien een tweede werkgang noodzakelijk is, wordt dit separaat geoffreerd. 

Tarieven overige dienstverlening zoals installatie

Onze uurtarieven op locatie zijn exclusief voorrijkosten en eventueel benodigde materialen. Het eerste uur wordt altijd volledig gefactureerd omdat deze tijd ook voor u gereserveerd is en we de nodige overheadkosten (achter de schermen) gemaakt hebben om de afspraak tot stand te laten komen. De eventueel hierop volgende uren worden, per kwartier, naar rato, berekend. 
Er kan daarnaast een toeslag van toepassing zijn voor bijv. reis- en voorbereidingstijd- en kosten, brandstof, gebruik van voertuig, gereedschap en materieel, risico, garantie en opslag. Voor een complete prijsopgave met een vaste bedrag voor uw project komen wij eerst bij u op locatie kijken zodat wij de werkzaamheden zo goed mogelijk in kunnen schatten en u van tevoren weet waar u aan toe bent. 

TARIEVEN DIENSTVERLENING 2023 OP LANDKAART

WERKGEBIED ONDERHOUD EN SCHOORSTEENVEGEN

DOWNLOAD ONDERHOUDSCONTRACT 

Onze vaste klanten hebben een streepje voor

De tarieven op de landkaart voor het onderhoud en schoorsteenvegen gelden voor eenmalige dienstverlening op afroep in het laagseizoen. Bij het afsluiten van een onderhoudscontract of -abonnement krijgt u als vaste (onderhouds)klant korting op dit tarief. Bovendien wordt u dan jaarlijks door ons benaderd tijdens het laagseizoen in de maanden maart t/m augustus zodat u altijd goed voorbereid het stookseizoen in gaat. Voor onderhoud aan meerdere haarden tegelijkertijd of een combinatie van dienstverlening kunt u een speciaal voordeeltarief bij ons opvragen. De contracttarieven van abonnementen worden jaarlijks geïndexeerd. 

Geen storingsdienst

We kunnen wel reparaties en onderhoud aan kachels en haarden uitvoeren maar hebben géén 24-uurs storingsdienst met snelle reactietijden omdat onze monteurs in de herfst en winter volledig ingepland worden op installaties. Woont u ver bij ons vandaan of gebruikt u de kachel of haard als hoofdverwarming zorg dan voor een contract met een bedrijf bij u in de buurt. Meer info.

Inventariserende kijkafspraak

Om een goede offerte voor installatie van kachel, sfeerhaard of rookkanaal te kunnen maken maken we doorgaans een afspraak voor een inventariserend bezoek van één van onze installateurs bij u thuis. We bekijken hierbij de haalbaarheid van de installatie van kachel en/of rookkanaal en nemen ook de ingrediënten op die benodigd zijn voor de offerte van de installatiewerkzaamheden en benodigde materialen. Nadat de input van de installateur is gecontroleerd en verwerkt ontvangt u uw offerte per e-mail. We begrijpen dat het vragen van een bijdrage in de kosten wellicht niet sympathiek overkomt maar we zijn helaas genoodzaakt om een dergelijke drempel op te werpen omdat we anders het aantal aanvragen niet aan zouden kunnen. De kosten van de kijkafspraak worden in de meeste gevallen echter in mindering gebracht op het orderbedrag en is normaliter niet eens dekkend voor de voorrijkosten, brandstof, de tijd op locatie én de controle en uitwerking nadien op kantoor. Wij zouden ook liever geen bijdrage vragen maar zonder deze bijdrage zouden we meerdere van onze installateurs fulltime kwijt zijn aan kijkafspraken en komen we niet toe aan de installaties die nodig zijn om de continuïteit van ons bedrijf te kunnen waarborgen. Bij een kijkafspraak is het niet de bedoeling dat onze installateur in uw woning zaken gaat demonteren, het is tenslotte een kijkafspraak. Het kan daarom incidenteel voorkomen dat sommige aspecten verborgen gebleven zijn die pas bij installatie duidelijk worden. Dit soort onvoorziene omstandigheden is helaas niet te voorkomen. Het staat u natuurlijk vrij om voorafgaand aan de kijkafspraak sloopwerkzaamheden te verrichten zodat de situatie zo goed mogelijk zichtbaar is voor onze medewerkers. Een kijkafspraak is niet hetzelfde als een rookkanaalinspectie omdat een inspectie veel verder gaat (en derhalve ook duurder is). Bij een inspectie kan bijv. met behulp van een camera de binnenkant van een rookkanaal helemaal beoordeeld worden. Een inspectie wordt al dan niet met een uitgebreide rapportage afgerond, al naar gelang de wens van de opdrachtgever, en wordt alleen na een kostenopgave en opdrachtverstrekking uitgevoerd. De meeste inspecties worden uitgevoerd op verzoek van verzekeringsmaatschappijen om het rookkanaal te controleren na een schoorsteenbrand.   

Nulmeting

Bij nieuwe klanten, of bij klanten waar we langer dan 2 jaar niet geweest zijn, is sprake van een voor ons onbekende situatie. Bij een nulmeting wordt een inventarisatie gedaan van de situatie, daarbij wordt niet alleen gekeken naar de staat van de kachel, haard of rookkanaal maar ook naar de installatiewijze - en materialen. Tijdens het bezoek brengen we in kaart of de situatie veilig en betrouwbaar is. Daarna word het reguliere onderhoud uitgevoerd tenzij er tijdens de nulmeting bijzonderheden geconstateerd worden. Als onze installateur een onveilige of ondeugdelijke situatie vaststelt zal een voorstel gedaan worden tot herstel of verbetering. In overleg met u wordt hier een separate opdracht voor gemaakt. Nulmetingen worden alleen uitgevoerd in de periode van 1 maart tot 1 september. Het bedrag wat we rekenen voor een nulmeting is een eenmalige toeslag, inclusief voorrijkosten maar excl. materialen, wat wordt aangevuld met het tarief voor arbeid voor het onderhoud wat, indien mogelijk, direct na de nulmeting op nacalculatie wordt uitgevoerd. De nulmeting geldt voor nieuwe klanten maar ook voor klanten waarbij het langer dan 2 jaar geleden is dat wij een installatie- of onderhoudsdienst geleverd hebben. Een nulmeting is een inventarisatie van de situatie voor zover deze voor onze installateurs 'met het blote oog' zichtbaar is en is niet hetzelfde als een rookkanaalinspectie die bijv. in opdracht van verzekeringen uitgevoerd kan worden met behulp van een camera. 

Niet thuis of werkzaamheden niet uitvoerbaar?

Omdat onze dienstverlening op afspraak gaat en u zelf akkoord moet geven op de uitgevoerde werkzaamheden, verwachten we dat u (of iemand die namens u kan handelen) op de afgesproken datum aanwezig bent. Bent u niet thuis of is de kachel, haard of rookkanaal nog te warm waardoor de werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden? Dan worden voor het eerste bezoek uitsluitend voorrijkosten in rekening gebracht. Het vervolgbezoek wordt berekend volgens het afgesproken reguliere tarief.

Garantie op vegen en onderhoud

Als onze medewerkers onverhoopt een fout maken dan heeft u natuurlijk garantie op onze dienstverlening en zullen we dit in overleg met u op gaan lossen. De garantietermijn voor reparaties, onderhoud of andere dienstverlening bedraagt maximaal 6 maanden. Mocht het zo zijn dat het probleem of de storing niet veroorzaakt is door een fout of nalatigheid van één van onze medewerkers, maar bijvoorbeeld een gevolg is van ouderdom of slijtage van een haard of rookkanaal, dan valt dit niet onder garantie, ook niet als dit pas door onze werkzaamheden aan het licht komt. Voor overige voorwaarden verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden.

Verzekering en veiligheid

Verzekeraars verlangen dat een houtgestookt rookkanaal minimaal jaarlijks wordt geveegd ter voorkoming van overmatige aanslag van creosoot. Door jaarlijks onderhoud wordt de kans op schoorsteenbrand aanzienlijk verkleind. Verder kan het tijdig reinigen van kachel en rookkanaal een eventuele levensbedreigende koolmonoxide-vergiftiging voorkomen.

Certificering en regelgeving 2023

Met ingang van 2023 gaat in Nederland verplichte regelgeving gelden om gezondheidsschade en ongevallen door koolmonoxide (CO) te verminderen. Gecertificeerde installatiebedrijven zoals 't Stokertje krijgen daarmee een zwaardere verantwoordelijkheid v.w.b. de kwaliteit van installaties en onderhoud. Voordat wij een haard, kachel of rookkanaal in onderhoud kunnen nemen voeren wij daarom een nulmeting uit zodat we kunnen evalueren of de haard en installatie deugdelijk is. Bij onze werkzaamheden aan gashaarden zal voortaan een CO-vrij certificeringstoeslag gaan gelden. Hieronder vindt u een toelichting op deze toeslag.

CO-vrij certificeringstoeslag

De koolmonoxide-vrij certificeringstoeslag is niet alleen bedoeld als vergoeding voor de certificeringskosten en opleiding van installateurs maar ook voor de extra werkzaamheden en tijd die dit in beslag neemt bij installatie en onderhoud. De installateur of servicemonteur moet namelijk een uitgebreide checklist doorlopen, grondige veiligheidscontroles uitvoeren, alle stappen van de procedure afvinken en vervolgens zijn werkzaamheden afmelden bij de controlerende instantie van de rijksoverheid. Daarnaast zijn monteurs inmiddels uitgerust met kostbare meetapparatuur wat een hoge investering met zich meegebracht heeft.

Werkgebied

't Stokertje heeft ca. 20 eigen installatie teams die door heel Nederland sfeer en warmte komen brengen. Uw, bij ons aangeschafte, haard en rookkanaal komen we dan ook graag bij u installeren. 

Onderhoudswerkzaamheden worden echter alleen uitgevoerd in de provincies Drenthe, Groningen, Friesland, Overijssel en het bovenste deel van Gelderland. Niet alleen met het oog op brandstofkosten, verkeersdrukte en schaarste op de arbeidsmarkt maar ook in relatie tot snelle reactietijden kunt u voor het onderhoud het beste een lokale partner zoeken. 

Als wij een tip geven voor een andere installateur in uw buurt dan is dat geheel vrijblijvend, er is in die gevallen nooit sprake van onderaannemerschap. Afspraken voor installatie met derden vinden niet plaats onder regie of verantwoordelijkheid van 't Stokertje.

Hoogseizoen

’t Stokertje is een seizoensbedrijf met een grote piek in de werkzaamheden tussen 1 september en 1 maart wat we het 'stookseizoen' noemen. Zoals u hopelijk zult begrijpen bent u in deze tijd van het jaar niet de enige die ons benadert met vragen. We krijgen dagelijks honderden telefoontjes en e-mails te verwerken en iedereen werkt met man en macht om alle (aan)vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Helaas is het desondanks niet mogelijk om iedereen tevreden te stellen en dat vinden we erg jammer want elke klant is voor ons erg waardevol!

Om de piekbelasting zoveel mogelijk te spreiden sturen wij altijd aan op het uitvoeren van onderhoud-, veeg-, reparatie- en overige servicewerkzaamheden in de maanden maart tot september. Onze klanten met een onderhoudscontract benaderen wij daarom automatisch in deze maanden voor het maken van een afspraak. Heeft u geen contract met ons afgesloten? Dan is er een reële kans dat wij u niet van dienst kunnen zijn in het stookseizoen. We adviseren u daarom om direct na het stookseizoen het onderhoud aan uw kachel of rookkanaal uit te laten voeren.