Isoproof

ISOproof is een betrouwbaar, betaalbaar en gegarandeerd brandveilig dubbelwandig RVS rookkanaal. ISOproof biedt u een uitgebreid assortiment van onder andere trekkappen en dakdoorvoeren. Ook kunt u bij ISOproof terecht voor bevestigingsbeugels of aansluitstukken. Het ISOproof dubbelwandig rookgasafvoerkanaal heeft de Europese CE-markering, waarmee ISOproof voldoet aan de richtlijnen die zijn uitgevaardigd door de Europese Unie en die zijn opgenomen in de nationale wetgeving van de lidstaten. ISOproof voldoet aan de Europese norm NEN-EN 1856-1. Dit is een Europees kwaliteitskeurmerk. ISOproof levert dubbelwandige rookgasafvoerkanaal onderdelen uitsluitend bestaande uit binnenwandig 316L RVS / buitenwandig 304 RVS overeenkomstig met de Nederlandse normen. Op rookgaskanalen zijn de CE-markering, de Europese norm NEN-EN 1856-1, het bouwbesluit en installatievoorschriften van toepassing. In de installatievoorschriften is vastgelegd hoe de onderdelen van ISOproof gemonteerd moeten worden en hoe, en met welke materialen, ISOproof omkokerd dient te worden. De gemeentelijke dienst Bouw- en Woningtoezicht heeft de bevoegdheid te controleren of aan de eisen is voldaan. Om aan de eisen van het Bouwbesluit te voldoen wordt controle uitgevoerd of de toegepaste materialen gekeurd zijn volgens NEN normen of daaraan gelijkwaardige normen. Sommige bronnen stellen dat rookgasafvoersystemen moeten voldoen aan het keurmerk volgens de NEN norm 6062. In veel Europese landen bestaan nationale keurmerken met een lange traditie die vast verankerd zijn in het nationale bewustzijn. Het gaat hierbij vaak om keurmerken met een andere achtergrond, bijvoorbeeld voortkomend uit een belangenbehartigingsorganisatie. Betreffende de NEN 6062 is het zelfs zo dat deze enigzins achterhaald is, maar om commerciële redenen nog gehanteerd wordt. Binnen enkele jaren zullen de NEN normen vervallen en plaats moeten maken voor één Europese norm. In feite is CE een voorloper op deze ontwikkelingen en geeft NEN-EN 1856-1 het kwaliteitskeur aan! Bij aanschaf van een ISOproof rookgasafvoersysteem kiest u dus alvast voor de toekomst, voor kwaliteit én veiligheid! Voor meer informatie en advies over rookkanalen kunt u terecht bij uw haardenspeciaalzaak.  Indien u besluit een rookkanaal zelf te gaan installeren is het belangrijk zeker te weten dat u deskundig genoeg bent en te realiseren dat u zelf verantwoordelijk bent voor het eindresultaat. Bij twijfel dient u altijd een deskundige in te schakelen. Advies op afstand is altijd vrijblijvend, een communicatiemisverstand is dan namelijk nooit uit te sluiten.

Isoproof
Isoproof