HOUTKACHELS: Rookgasventilatoren

Rookgasventilatoren

Rookgasventilatoren zijn er over het algemeen in 2 varianten, n.l. ventilatoren voor openhaarden gestookt op hout, en ventilatoren voor openhaarden gestookt op gas.

Wanneer een openhaardkanaal de juiste diameter, lengte en uitmondingsgebied heeft, zal er over het algemeen geen rookgasventilator noodzakelijk zijn, daar alle rookgassen netjes worden afgevoerd via het afvoerkanaal. Is er echter sprake van een bestaande situatie waarbij er aan één of meerdere van bovenstaande eisen niet voldaan is, kan er rookterugslag naar de opstelruimte optreden en zal het noodzakelijk zijn een rookgasventilator toe te passen dit zijn speciale ventilatoren, die bestand zijn tegen de hoge rookgastemperaturen die optreden bij verbranding van hout in openhaarden.

Het juiste type ventilator is afhankelijk van de diameter van het bestaande rookgaskanaal, en ook de haardopening (oppervlakte) is bepalend.

Nadelen zijn er helaas ook; een ventilator is altijd hoorbaar in de opstelruimte. Verder is het noodzakelijk de ventilator regelmatig te reinigen.