HOUTKACHELS: Brandstofkeuze voor houtkachels of houthaarden

Het rendement van het houtkachel stoken is doorgaans lager dan dat van een gewone cv-ketel op gas. De meeste houtkachels of open haarden hebben mensen dan ook in huis voor de sfeer, en niet als primaire bron van verwarming. Vrijstaande houtkachels, pelletkachels en tegel- en speksteenkachels zijn wel goede warmtebronnen. Hun rendement kan oplopen tot negentig procent. Stook in de houtkachels of houthaarden geen andere materialen dan de brandstoffen uit het rijtje hieronder. Soms kan de verleiding groot zijn om geverfd of geïmpregneerd hout op te branden, of restjes spaanplaat, triplex of hardboard. Maar bij verbranding hiervan komen kankerverwekkende stoffen vrij, zoals dioxinen, etaalverbindingen, formaldehyde en zoutzuur. Dat gebeurt ook als u plastic, papier, textiel en melkpakken verbrandt. Daarvoor is een houtkachel of houthaard absoluut niet geschikt.

Houtkachels stoken op briketten en houtpellets

Houtbriketten zijn de eerste keus voor de houtkachels stoken in huis. Ze bestaan uit geperste houtkrullen en houtvezels: afvalproducten uit de houtindustrie. Verder zitten er geen toevoegingen in.

Houtpellets bestaan uit dezelfde grondstoffen, maar zijn veel kleiner dan houtbriketten. Alleen een pelletkachel of cv-ketel is geschikt voor het stoken van houtpellets.

We zien steeds meer pelletkachels. Als brandstof gebruiken ze dus gedroogd hout dat onder hoge druk tot cilindervormige korrels is samengeperst. Met een rendement van meer dan 80% zijn ze vriendelijk voor het milieu... en de portemonnee.

Houtkachels stoken met hakhout

Op de tweede plaats is hakhout heel geschikt voor het stoken van houtkachels. Het heeft wel een hoger vochtgehalte dan de briketten. Daardoor brandt het vuur minder efficiënt, en blijft de temperatuur lager. De verbranding kan daardoor onvolledig zijn, waardoor schadelijke verbrandingsgassen ontstaan. Tips om goed en efficiënt om te gaan met hakhout.

Verwarming door houtkachels gestookt op zaagsel paraffine of bruinkool

Briketten van zaagsel, paraffine of bruinkool zijn uit milieuoogpunt derde keus. Paraffine bevat stoffen die bij verbranding schadelijke stoffen opleveren, zoals roetdeeltjes. Uit bruinkoolbriketten komen stikstofoxiden (NOx), fijnstof, zwaveldioxide (SO2) en koolmonoxide (CO) vrij. Verder komen bij het stoken giftig arseen en zink in de lucht.