De toekomst van gaskachels en gashaarden

4 jaren en 8 maanden geleden geplaatst

Met het nieuwe regeerakkoord komt er veel aandacht voor energieverbruik. Er is ook veel ambitie op het gebied van klimaat. De doelstelling is om vóór 2050 het energieverbruik van bestaande woningen terug te brengen naar nul! Dit moet behaald worden door allereerst de woningen goed te gaan isoleren. Daarnaast moet er gekozen worden voor de toepassing van duurzame warmtebronnen. Gisteren, 26 oktober 2017, verscheen hier een interessant artikel over in het NRC (zie hieronder). Er is natuurlijk ook binnen de branche organisatie veel discussie over de meest verantwoorde manier van stoken en de keuze voor hout, gas, pellets, elektrisch etc. We willen een deel van deze discussie hier met jullie delen.

Lokale verwarming en flexibiliteit

Volgens ons is de conclusie van het artikel heel verstandig. Hybride oplossingen bieden namelijk meer flexibiliteit, vrijheid in de vorm van minder onafhankelijkheid en, minstens zo belangrijk, een spreiding van risico's. Al met al verwachten we niet dat er geen gaskachels of gashaarden meer gebruikt gaan worden. In tegendeel, samen met andere vormen van warmte, kunnen gashaarden juist hele geschikte aanvullingen zijn om lokaal extra warmte te krijgen naast een aangename (lage) basistemperatuur. Gas is ook nog steeds een relatief goedkope manier van verwarmen en de infrastructuur is bijna in elke woning al aanwezig. 

Gasvrij?

Voor het eind van de kabinetsperiode wil men 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar gasvrij kunnen maken of in ieder geval zodanig energie-efficiënt dat ze op korte termijn gasloos gemaakt kunnen worden.”

Wat daarbij niet vergeten moet worden is dat het streven naar een volledig gasloze warmtevoorziening van woningen de energietransitie behoorlijk kan vertragen en onnodig duur kan maken.

De duurzame mogelijkheden

Voor gebieden met een hoge dichtheid (ca. 25% van onze woningen) kan gewerkt worden aan distributie van duurzame warmte zoals geothermie (aardwarmte). Dat is een grote stijging ten opzichte van het huidige aantal woningen op ‘stadsverwarming’. Voor de rest van de woningen zijn oplossingen meestal gebaseerd op toepassing van een elektrische warmtepomp. Een warmtepomp kan met behulp van (duurzame) elektriciteit warmte uit de omgeving naar een temperatuur brengen, die geschikt is voor ruimteverwarming. Een voorwaarde is wel dat de woning heel goed geïsoleerd is.

Warmtepomp en piekbelasting

Als deze warmtepomp ook in hartje winter alle warmte moet leveren (dit is slechts een hele korte periode van het jaar), dan brengt dat een hoge piek in de elektriciteitsvraag met zich mee. Daarvoor zou dan een grote verzwaring van de elektriciteitsinfrastructuur nodig zijn. Omdat dit zo weinig voorkomt is dit een hele dure oplossing, die bovendien gepaard gaat met veel nieuwe hoogspanningsleidingen. Hier komt nog bij dat onze elektriciteit in Nederland in toenemende mate uit windenergie komt, en als het hier echt koud is, waait het vaak minder.

Hybride oplossing

De voordelen van hybride oplossingen

Hybride oplossingen voor het verwarmen van woningen bieden een aantal voordelen. Allereerst ligt het gasnet eral, zodat het meteen kan worden gebruikt, dat betekent dat de kosten ook lager zullen zijn. Dit gaat om miljarden! Bij een gasloze variant zou eerst het elektriciteitsnet verzwaard moeten worden. Voor een volledige transitie van een bestaande woning, inclusief isolatie, verwarmingstoestel en energie-infrastructuur kunnen de kosten, ook bij toepassing op grote schaal, enkele tienduizenden euro’s per woning bedragen. En er zijn nog zo'n zes miljoen woningen die aangepast moeten worden. Een warmtevoorziening die gebruik kan maken van twee of meer energiedragers zullen ook minder kwetsbaar zijn. De afhankelijkheid van één warmtebron is risicovol. Meerdere warmtebronnen in huis zullen de bewoners ook de kans geven flexibel in te spelen op de situatie in huis en de weersomstandigheden. 

 

Diverse vacatures verkoop, installatie en planning

Installateurs gezocht!

ZZP-ers gezocht installatie Zuid-Holland, Brabant, Utrecht