Valt een scheur in het binnenwerk onder garantie?

Het binnenwerk van een kachel bestaat vaak uit een bodemplaat, zijplaten, achterwand en remplaat en dient als bescherming van het casco van de kachel. Wanneer u het binnenwerk moet vervangen leest u hier: https://www.stokertje.nl/veelgestelde-vragen/onderhoud-service/wanneer-binnenwerk-van-houtkachel-vervangen. Het binnenwerk kan gemaakt zijn van gietijzer of ander vuurvast materiaal zoals chamotte, skamolex of vermiculiet. Gietijzer werd vroeger veel gebruikt maar tegenwoordig wordt het binnenwerk vaak gemaakt van vermiculiet omdat dit sterk isolerend is en dit het rendement van de kachel ten goede komt. Gietijzer heeft bovendien de eigenschap dat het krom trekt a.g.v. blootstelling aan hitte. De andere materialen hebben echter als nadeel dat het wat kwetsbaarder is en sneller breken kan.

Een breuk of scheur in het binnenwerk valt helaas niet onder de garantie, ook niet als dit al een paar maanden na ingebruikname gebeurt. De kern van fabrieksgarantie is namelijk of er sprake is van een productiefout. Is de oorzaak gelegen buiten het fabricageproces dan is er geen sprake van garantie. De fabrieksgarantie geldt daarom niet voor onderdelen in een kachel die kapot kunnen gaan of slijten in gebruik. Voorbeelden van dit soort onderdelen zijn de ruiten, het binnenwerk en het koord in een houtkachel. De specifieke garantievoorwaarden zijn vaak te vinden op de garantiekaart of in de handleiding aangezien de voorwaarden bij gaskachels, pelletkachels en elektrische haarden weer anders kunnen zijn. 

Door de hitte kan het voorkomen dat een houtblok een keer op een onhandige (en te harde) manier in de kachel gedaan wordt waardoor het binnenwerk een schok krijgt. Omdat het gaat om kwetsbaar materiaal kan er dan een scheurtje of breuk ontstaan.

Dat is een kwestie van een ongelukje, c.q. pech maar staat los van de garantie, net zoals dat bijvoorbeeld bij een fiets met een nieuwe band het geval is. Ook al is deze net vervangen en gaat de band normaal gesproken een hele poos mee, het kan toch gebeuren dat de band al snel lek raakt a.g.v. het per ongeluk tegen een (stoep)rand aan rijden of het rijden door scherp materiaal. Daarom zit er geen garantie op onderdelen die door breuk kapot kunnen gaan buiten de invloedssfeer van fabrikant/leverancier.

Als tegenreactie wordt soms aangegeven dat de verwachte levensduur van een kachel veel langer moet zijn dan de garantietermijn die de fabrikant aangeeft en dat klopt inderdaad volledig. Er mag van de kachel zelf (en van de fiets zelf in dit voorbeeld) inderdaad verwacht worden dat deze jaren lang mee gaat. Er wordt daarbij echter wel van uit gegaan dat de gebruiksonderdelen tijdig vervangen worden, de kachel goed onderhouden en normaal gebruikt wordt. 

Zo lang als het binnenwerk c.q. het paneel het casco van de kachel nog bedekt, hoeft het binnenwerk niet vervangen te worden. Als dit echter helemaal afbrokkelt is dit wel nodig. Het is verstandig om onderdelen tijdig (en bij voorkeur in de lente/zomer) te bestellen voor het geval dat op een ongelegen moment ad hoc onderdelen nodig zijn. Vooral omdat de levertijd bij onderdelen erg lang kan zijn.