Kosten servicebezoek

Bij een servicebezoek is het vaak voorafgaand aan het bezoek niet duidelijk wat de oorzaak van de storing is. Er kunnen namelijk verschillende oorzaken zijn. Het toestel kan defect zijn maar het kan ook aan de combinatie met het rookkanaal of aan het gebruik liggen. Van belang is ook in welk verband wij uw contract partner zijn. Heeft u alleen een toestel afgenomen dan betreft het de vraag “is het fabrieksgarantie of niet”. In de praktijk zijn rookkanaal of installatiewijze helaas vaak de veroorzakers van het probleem. Heeft u een toestel bij ons gekocht en laten installeren en ook een onderhoudscontract bij ’t Stokertje? Dan mag u er vanuit gaan dat het geheel naar behoren functioneert en is natuurlijk onze garantie(termijn) van toepassing. Als u ons inschakelt zullen we eerst de situatie bij u thuis inventariseren en indien mogelijk natuurlijk ook meteen voor een oplossing zorgdragen om de kosten voor iedereen zo laag mogelijk te houden.

Oorzaak is bepalend voor kosten

Indien de reden van het servicebezoek gelegen is in een oorzaak die aan onze diensten of de door ons geleverde producten te wijten is zullen wij uiteraard de kosten van dit servicebezoek voor onze rekening nemen indien dit binnen de garantietermijn en garantievoorwaarden valt.

Als er echter sprake blijkt te zijn van een situatie waarbij de storing of problemen bijvoorbeeld veroorzaakt worden door:  het niet (goed) opvolgen van de richtlijnen in de (installatie)handleiding en/of stooktips,  installatiefouten door derden of andere factoren buiten onze invloedssfeer bestaat de mogelijkheid dat wij onze kosten (volledig of deels) aan u door moeten berekenen.

Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld als u met onvoldoende gedroogd hout stookt of als er sprake is van een (bestaand) rookkanaal wat niet door ons aangelegd is en de oorzaak blijkt te zijn van eventuele (stook)problemen. U ontvangt dan na het servicebezoek een factuur van onze installateur samen met een toelichting.

Kortom, wie de kosten van een servicebezoek draagt is afhankelijk van de oorzaak.