Waarom vragen jullie een bijdrage in de kosten voor een installatie offerte?

Om een goede offerte voor installatie van kachel, sfeerhaard of rookkanaal te kunnen maken maken we doorgaans een afspraak voor een inventariserend bezoek van één van onze installateurs bij u thuis. We bekijken hierbij de haalbaarheid van de installatie van kachel en/of rookkanaal en nemen ook de ingrediënten op die benodigd zijn voor de offerte van de installatiewerkzaamheden en benodigde materialen. Nadat de input van de installateur is gecontroleerd en verwerkt ontvangt u uw offerte per e-mail.

Tegemoetkoming in kosten

We begrijpen dat het vragen van een bijdrage in de kosten wellicht niet sympathiek overkomt maar we zijn helaas genoodzaakt om een dergelijke drempel op te werpen omdat we anders het aantal aanvragen niet aan zouden kunnen. De kosten van de kijkafspraak worden in de meeste gevallen echter in mindering gebracht op het orderbedrag en is normaliter niet eens dekkend voor de voorrijkosten, de tijd op locatie en de controle en uitwerking nadien op kantoor. Wij zouden ook liever geen bijdrage vragen maar zonder deze bijdrage zouden we meerdere van onze installateurs fulltime kwijt zijn aan kijkafspraken en komen we niet toe aan de installaties die nodig zijn om de continuïteit van ons bedrijf te kunnen waarborgen.

Visuele beoordeling zonder demontage

Bij een kijkafspraak is het niet de bedoeling dat onze installateur in uw woning zaken gaat demonteren, het is tenslotte een kijkafspraak. Het kan daarom incidenteel voorkomen dat sommige aspecten verborgen gebleven zijn die pas bij installatie duidelijk worden. Dit soort onvoorziene omstandigheden is helaas niet te voorkomen. Het staat u natuurlijk vrij om voorafgaand aan de kijkafspraak sloopwerkzaamheden te verrichten zodat de situatie zo goed mogelijk zichtbaar is voor onze medewerkers.

Rookkanaalinspectie

Een kijkafspraak is niet hetzelfde als een rookkanaalinspectie omdat een inspectie veel verder gaat (en derhalve ook duurder is). Bij een inspectie kan bijv. met behulp van een camera de binnenkant van een rookkanaal helemaal beoordeeld worden. Een inspectie wordt al dan niet met een uitgebreide rapportage afgerond, al naar gelang de wens van de opdrachtgever, en wordt alleen na een kostenopgave en opdrachtverstrekking uitgevoerd. De meeste inspecties worden uitgevoerd op verzoek van verzekeringsmaatschappijen om het rookkanaal te controleren na een schoorsteenbrand.