Tarieven onderhoud en schoorsteenvegen

De tarieven voor onze dienstverlening zijn o.a. afhankelijk van regio en type kachel of sfeerhaard. Hieronder vindt u de tarieven voor 2021, deze zijn geldig tot en met 31-12-2021.

De tarieven voor het onderhoud en schoorsteenvegen zijn inclusief voorrijkosten en maximaal een half uur arbeid op locatie. Indien er meer tijd nodig is wordt dit berekend conform het tarief voor arbeid in uw regio. De prijzen zijn exclusief eventueel benodigde materialen of onderdelen. Indien een tweede werkgang noodzakelijk is, wordt dit separaat geoffreerd.

Onze vaste klanten hebben een streepje voor

De onderstaande tarieven gelden voor eenmalige dienstverlening, bij het afsluiten van een onderhoudscontract of -abonnement krijgt u als vaste (onderhouds)klant korting op dit tarief. Bovendien wordt u dan jaarlijks door ons benaderd tijdens het laagseizoen in de maanden maart t/m augustus zodat u altijd goed voorbereid het stookseizoen in gaat. Voor onderhoud aan meerdere haarden tegelijkertijd of een combinatie van dienstverlening kunt u een speciaal voordeeltarief bij ons opvragen. De contracttarieven van abonnementen worden jaarlijks geïndexeerd.

TARIEVEN DIENSTVERLENING 2021 OP LANDKAART

DOWNLOAD ONDERHOUDSCONTRACT 

Verzekering en veiligheid

Verzekeraars verlangen dat een houtgestookt rookkanaal minimaal jaarlijks wordt geveegd ter voorkoming van overmatige aanslag van creosoot. Door jaarlijks onderhoud wordt de kans op schoorsteenbrand aanzienlijk verkleind. Verder kan het tijdig reinigen van kachel en rookkanaal een eventuele levensbedreigende koolmonoxide-vergiftiging voorkomen.

Niet thuis of werkzaamheden niet uitvoerbaar?

Omdat onze dienstverlening op afspraak gaat en u zelf akkoord moet geven op de uitgevoerde werkzaamheden, verwachten we dat u (of iemand die namens u kan handelen) op de afgesproken datum aanwezig bent. Bent u niet thuis of is de kachel, haard of rookkanaal nog te warm waardoor de werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden? Dan worden voor het eerste bezoek uitsluitend voorrijkosten in rekening gebracht. Het vervolgbezoek wordt berekend volgens het afgesproken reguliere tarief.

Nulmeting

Bij nieuwe klanten, of bij klanten waar we langer dan 2 jaar niet geweest zijn, is sprake van een voor ons onbekende situatie. Bij een nulmeting wordt een inventarisatie gedaan van de situatie, daarbij wordt niet alleen gekeken naar de staat van de kachel, haard of rookkanaal maar ook naar de installatiewijze - en materialen. Tijdens het bezoek brengen we in kaart of de situatie veilig en betrouwbaar is. Daarna word het reguliere onderhoud uitgevoerd tenzij er tijdens de nulmeting bijzonderheden geconstateerd worden. Als onze installateur een onveilige of ondeugdelijke situatie vaststelt zal een voorstel gedaan worden tot herstel of verbetering. In overleg met u wordt hier een separate opdracht voor gemaakt. Nulmetingen worden alleen uitgevoerd in de periode van 1 maart tot 1 september. Het bedrag wat we rekenen voor een nulmeting is een eenmalige toeslag, inclusief voorrijkosten maar excl. materialen, wat wordt aangevuld met het tarief voor arbeid voor het onderhoud wat, indien mogelijk, direct na de nulmeting op nacalculatie wordt uitgevoerd. De nulmeting geldt voor nieuwe klanten maar ook voor klanten waarbij het langer dan 2 jaar geleden is dat wij een installatie- of onderhoudsdienst geleverd hebben. Een nulmeting is een inventarisatie van de situatie voor zover deze voor onze installateurs 'met het blote oog' zichtbaar is en is niet hetzelfde als een rookkanaalinspectie die bijv. in opdracht van verzekeringen uitgevoerd kan worden met behulp van een camera. 

Hoogseizoentoeslag

In het hoogseizoen, van september tot en met februari geldt een stookseizoentoeslag van 50%. Zoals u hopelijk zult begrijpen bent u in deze tijd van het jaar namelijk niet de enige die ons benadert met een dergelijk verzoek. ’t Stokertje is een seizoensbedrijf met een grote piek in de werkzaamheden tussen 1 september en 1 maart.
We krijgen dagelijks honderden telefoontjes en e-mails te verwerken en iedereen werkt met man en macht om alle (aan)vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Helaas is het desondanks niet mogelijk om iedereen tevreden te stellen en dat vinden we erg jammer want elke klant is voor ons erg waardevol!

Om de piekbelasting zoveel mogelijk te spreiden sturen wij altijd aan op het uitvoeren van onderhoud-, veeg-, reparatie- en overige servicewerkzaamheden in de maanden maart tot september. Onze klanten met een onderhoudscontract benaderen wij daarom automatisch in deze maanden voor het maken van een afspraak.

De toeslag geldt natuurlijk niet voor klanten die al jaren een onderhoudscontract bij ons hebben lopen en die wij vanwege een specifieke reden nog niet benaderd hebben voor een onderhoudsafspraak. De toeslag geldt wel als u een onderhoudscontract met ons afgesloten heeft en wij u al meerdere keren tevergeefs benaderd hebben voor het maken van een afspraak. 

Garantie op vegen en onderhoud

Als onze medewerkers onverhoopt een fout maken dan heeft u natuurlijk garantie op onze dienstverlening en zullen we dit in overleg met u op gaan lossen. De garantietermijn voor reparaties, onderhoud of andere dienstverlening bedraagt maximaal 6 maanden. Mocht het zo zijn dat het probleem of de storing niet veroorzaakt is door een fout of nalatigheid van één van onze medewerkers, maar bijvoorbeeld een gevolg is van ouderdom of slijtage van een haard of rookkanaal, dan valt dit niet onder garantie, ook niet als dit pas door onze werkzaamheden aan het licht komt. Voor overige voorwaarden verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden.

Certificering en regelgeving 2022

Met ingang van 2022 gaat in Nederland verplichte regelgeving gelden om gezondheidsschade en ongevallen door koolmonoxide (CO) te verminderen. Gecertificeerde installatiebedrijven zoals 't Stokertje krijgen daarmee een zwaardere verantwoordelijkheid v.w.b. de kwaliteit van installaties en onderhoud. Voordat wij een haard, kachel of rookkanaal in onderhoud kunnen nemen voeren wij daarom een nulmeting uit zodat we kunnen evalueren of de haard en installatie deugdelijk is.